CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Wladyslaw Alfred Edmund Bielinowitsch

Wladyslaw Alfred Edmund Bielinowitsch

1865 - 1877

14. septembrī 3os rītā miris un 17. septembrī apbedīts Vladislavs Alfrēds Eduards, valsts padomnieka Dr. Apolināra Beļinoviča un viņa sievas Angelikas, dzim. Sternfels, dēls, dzimis Novgorodā, 12 ½ gadus vecs. Nāves cēlonis – dilonis (Schwindsucht).

LVVA, 235.f., 4.apr., 559.lieta, 17.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1877.g. mirušo reģistrs, Nr.26)

Māsa

Caroline Angelika Bielinowitsch (1872-1876)