CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Wilum Briss

Wilum Briss

1824 - 1886

24.martā puspiecos pēcpusdienā miris, 30.martā apbedīts kādreizējais zvaniķis (ehemaliger Glöckner) Viļums Briss (Wiļļum Briss), pēdējā laikā strādnieks. Dzimis Druvienā, 61 gadu un 7 mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – krūšu vaina (Brustübel).

LVVA, 235.f., 7.apr., 93.lieta, 19.lp.(Cēsu pilsētas latviešu draudzes 1886.g. mirušo reģistrs, Nr.8)

19.novembrī saderināti. Druvienas muižas Viļums Briss (tēvs Viļums - miris), dzimis Druvienā; ar Druvienas muižas Mariņu Gruneri (Marriņ Grunneer) (vecāki - miruši), dzimusi Murran mājā. Līgavainis 25 gadus vecs, neprecējies; līgava 24 gadus veca, neprecējusies. Salaulāti 11.decembrī Tirzas baznīcā.

LVVA, 235.f., 4.apr., 2444.lieta, 57.lp. (Tirzas latviešu draudzes 1849.g. saderināto, uzsaukto un laulāto reģistrs, Nr.53)

Sieva

Marie Briss (1825-1886)