CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Wilhelmine Anna von Grothuss

Wilhelmine Anna von Grothuss

1795 - 1859

25.aprīlī mirusi, 9.maijā apbedīta. Vilhelmīne Johanna f. Grothūza, dzim. Meinere (Wilhelmine Johanna v. Grothuss, dz. Meiners). Dzimšanas vieta – nav norādīta. 64 gadus veca atraitne. Nāves cēlonis – nav norādīts.

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 30.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1859.g. mirušo reģistrs, Nr.11)

Vilhelmīne Johanna Anna (Wilhelmina Johanna Anna), dzimusi 30. jūlijā, kristīta 16.augustā. Vecāki ritmeistars Georgs Johans fon Meiners (Georg Johann von Meiners) un viņa sieva Lizete Šarlote Anna, dzim. fon Vilken (Liesette Charlotte Anna, dzim. von Wilken).

LVVA, 235.f., 3.apr. 124.lieta, 114.lp. (Lubānas vācu draudzes 1795.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.3)

Karls Magnuss fon Grothūzs (Karl Magnus von Grothuss), Rīgas apriņķa zemes tiesnesis, bruņinieks, ar Vilhelmīni Johannu Annu fon Meineri (Wilhelmine Johana Ana von Meiners) salaulāti 2.martā.

LVVA, 3142.f., 1.apr., 19.lieta, 240.lp. (Rīgas Sv. Jēkaba vācu draudzes 1822.g. laulāto reģistrs)

Vīrs

Carl Magnus von Grothuss (1781-1840)

Bērns/i

Carl Georg von Grothuss (1824-1894)