CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Wilhelm Bloecker

Wilhelm Bloecker

1841 - 1842

11. jūnijā piecos rītā miris un 14. jūnija pēcpusdienā apbedīts Vilhelms Augusts Jūliuss, mirušā kurpniekmeistara Johana Heinriha Blekera un viņa sievas Eleonoras, dzim. Treijena, dēls, dzimis Cēsīs, 1 gadu un 2 mēnešus vecs. Nāves cēlonis – ūdens galvā (Wasser im Kopf).

LVVA, 235.f., 4.apr., 526.lieta, 8.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1842.g. mirušo reģistrs, Nr.20)

Tēvs

Johan Bloecker (1796-1842)