CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Wilhelm Aleksander Badendieck

Wilhelm Aleksander Badendieck

1805 - 1879

23. jūnijā miris Vilhelms Aleksandrs Badendīks, atvaļināts zemes tiesas aktuārijs, 74 1/3 gadus vecs, atraitnis. Nāves cēlonis – nieru slimība (Nierenleiden).

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1879.g. mirušo reģistrs, Nr.12)

Sieva

Pauline Badendick (1807-1859)

Bērns/i

Emanuel Badendick (1839-1861)

Emma Badendieck (1838-1918)