CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Sophie Hermann

Sophie Hermann

1816 - 1867

12. maijā mirusi un 18. maijā apbedīta atraitne Sofija Hermane, dzim. Trīla (Trühl), dzimusi Mazsalacā, 57 gadus veca. Nāves cēlonis – krūšu slimība.

LVVA, 235.f., 4.apr., 550.lieta, 16.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1867.g. mirušo reģistrs, Nr.17)

20.jūnijā salaulāti Skulberģu muižas (Kolberg Hof) Jakobs Hermans (Jekob Ehrmann) un Jaunates muižas (Neu Ottenhof) Bohme māju Sofija Kristīne Trīla (Sophie Kristhine Trühl).

LVVA, 235.f., 4.apr., 1803.lieta, 115.lp. (Mazsalacas latviešu draudzes 1837. gada laulāto reģistrs, Nr.16)

Bērns/i

Louise Heinrichsen (1851-1914)

Elisabeth Peterson (1839-1909)

Anna Peterson (1840-1926)