CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Rosalija Ahbol

Rosalija Ahbol

1845 - 1893

19. janvārī desmitos rītā mirusi un 24. janvārī apbedīta namsaimnieka sieva Rozālija Anna Ābol, dzim. Hiršfeld, dzimusi Raiskumā, 48 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – skarlatīna (скарлатина).

LVVA, 235.f., 7.apr., 101.lieta, 14.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. latviešu draudzes 1893.g. mirušo reģistrs, Nr. 4)

Vīrs

Dahwis Ahbol (1847-1917)