CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Robert von Hirschheydt

Robert von Hirschheydt

1824 - 1902

1. martā 5:45 rītā miris un 4. marta pusdienlaikā apbedīts atvaļināts akcīzes apgabala uzraugs, kolēģijas padomnieks Vilhelms Ludvigs fon Hiršheids, dzimis Kaives muižā, 77 gadus un 7 mēnešus vecs, atraitnis. Nāves cēlonis – sirds mazspēja.

LVVA, 235.f., 14.apr., 46.lieta, 9.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1902.g. mirušo reģistrs, Nr.9)