CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Peter Wiebe

Peter Wiebe

1820 - 1869

25.decembrī miris, 21.aprīlī apbedīts draudzes rakstvedis Pēteris Vībe (Peter Wihbe). Dzimis Raunā, 50 gadus vecs, precējies. Nāves cēlonis – noslīcis Gaujā. Līķis atrasts 19.aprīlī.

LVVA, 235 f., 4.apr., 553.lieta, 20.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1870.g. mirušo reģistrs, Nr.24)

1845.g. 22.jūnijs. Burtnieku draudzes skolas skolotājs, kurš šā gada aprīlī stājies skolotāja un ērģelnieka amatā Pēteris Vībe (Peter Wiebe), luterticīgs. Viņa tēvs - Krimuldas draudzes skolas skolotājs Pēteris Vībe (Peter Wiebe), luterticīgs, miris. Viņa māte Babbe, luterticīga, dzīva. Dzimis Baižkalna (Friedrichshof) muižā. Līgava Trikātas pastorāta saimniecības vadītāja Liene Meirāns (Leene Meirans), luterticīga. Viņas tēvs – mirušais Trikātas pastorāta stārasts Ernsts Meirāns (Ernst Meirahns), luterticīgs. Viņas māte Anne Meirāns (Anne Meirahns) – dzīva. Dzimusi Trikātas pastorātā. Līgavainis Pēteris Vībe dzimis 1820.gada 18.augustā, neprecējies. Līgava – Liene Meirāne dzimusi 1821.gadā, neprecējusies. Pāris uzsaukts Burtnieku baznīcā. Piektdien, 6.jūlijā 1845.gadā mācītājs Ports (Pohrt) salaulājis Trikātas baznīcā.

LVVA, 235.f., 7.apr., 69.lieta, 88.lp. (Burtnieku latviešu draudzes 1834.-1850. gada saderināto, uzsaukto un laulāto reģistrs, Nr.14.)