CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Peter Vogel

Peter Vogel

1853 - 1909

29. aprīlī 8os vakarā miris un 6. aprīlī apbedīts namīpašnieks Pēteris Fogels, dzimis Lielstraupē, 55 gadus un 9 mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – nieru slimība.

LVVA, 235.f., 15.apr., 67.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas latviešu draudzes 1909.g. mirušo reģistrs, Nr.21)

1909. g. tag. Rīgas ielā 17 atradusies P. Fogelim piederošā Centrālviesnīca. Pēc P. Fogeļa nāves 1909. g. 29. martā māju manto viņa sieva Minna Fogele, dz. Smurģe, meita Olga un dēls Ernests.

R. Zandberga, Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs. Pirsmprojekta izpēte. III daļa. – Rīgā, 1981.