CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Peter Ruttmann

Peter Ruttmann

1783 - 1827

9. augustā pilsētā miris un 14. augustā apbedīts eltermanis un ādminis Peters Kristians Rutmanis, 44 gadus, 2 mēnešus un 2 dienas vecs.

LVVA, 235.f., 3.apr., 34.lieta, 205.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1827.g. mirušo reģistrs)

Nr.215. Gērmaņu meistars Peters Kristians Rutmanis, iepriekšējā revīzijā 32 g. v., miris 1827.g.; viņa atraitne Karolīne Doroteja, dzim. Bloka, 40 g. v. Viņu dēli: Karls Vilhelms, 15 g. v., Aleksandrs Otomārs, 10 g. v., Peters Augusts, 6 g. v. Viņu meitas: Adelheide Matilde, 13 g. v., Antonija Šarlote, 8 g. v.

LVVA, 77.f., 14.apr., 106.lieta, 48.lp. (Cēsu pilsētas cunftēm piederīgo dvēseļu revīzijas akts, 1834.g. 18.aprīlis)