CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Otto Friedrich Wilhelm Wiltzer

Otto Friedrich Wilhelm Wiltzer

1807 - 1848

9. augusta vakarā miris un 13. augusta pusdienlaikā apbedīts ārsta palīgs (?) pilsētas lazaretē Frīdrihs Vilhelms Vilcers, dzimis Kuldīgā, 41 gadu vecs, neprecējies. Nāves cēlonis – dilonis.

LVVA, 235.f., 4.apr., 532.lieta, 7.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1848.g. mirušo reģistrs, Nr.12)