CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Otto Behr

Otto Behr

1809 - 1879

27.jūlijā miris, 30.jūlijā apglabāts Oto Matiass Bērs (Otto Matthias Baehr), 69 gadus un 11 ½ mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – plaušu vaina (Brustübel)

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1879.g. mirušo reģistrs, Nr.17)

Podnieks Oto Matiass Bērs (Otto Matthias Bähr), dzimis 1809.g. Limbažos (Lemsal), kļuvis par atraitni 1872.g., lutertic. Ar Līzi Vizulinu (Lihse Wissulin), Pētera Vizulina (Peter W.) un viņa sievas Mades (Madde), abi miruši, meitu, dzimušu 1824.g. 20.janvārī Gaujienas (Adsel) muižā, neprecējusies, lutertic. Līgavainis – 64 gadi, atraitnis. Līgava – neprecējusies, 49 ½ gadus veca. 3 reizes uzsaukti, laulāti Cēsu baznīcā 22. jūlijā

LVAA 235.f., 4.apr., 556.lieta, 13.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1873. gada saderināto, uzsaukto, laulāto un mirušo reģistrs, laulāto reģistrs, Nr.12)

Sieva

Elizabeth Behr (1816-1872)