CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Olivia Elisabeth von Moeller

Olivia Elisabeth von Moeller

1843 - 1845

21.augustā vienpadsmitos no rīta mirusi, 28.augustā apglabāta. Olīvija Elizabete fon Millere, atvaļināta leitnanta un pastmeistara Johana Burharda fon Millera un viņa sievas Olīvijas meita. Dzimusi Cēsīs, 2 gadus un 8 mēnešus veca. Nāves cēlonis – difterija (Krupp).

LVVA, 235.f., 4.apr., 529.lieta, 8.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1845.g. mirušo reģistrs, Nr.16)

Brālis

Olaff Leonhard von Moeller (1840-1841)