CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Michael Jacobson

Michael Jacobson

1813 - 1875

24.jūnijā dzimis, 24.jūlijā kristīts Johans Voldemārs Jākobsons. Vecāki: pilsētas tiesas izpildītājs (Ministerial) Mihaels Jākobsons (Michel Jacobsohn) un viņa sieva Henriete, dzim. Gūrman (Henriette, geb. Guhrmann).

LVVA, 235.f., 4.apr., 517.lieta, 32.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1860.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.23)

Sieva

Henriette Jacobson (1835-1920)

Bērns/i

Woldemar Jacobson (1860-1928)

Apolonie Jacobson (1863-1919)