CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Martin Rosenberg

Martin Rosenberg

1833 - 1885

16.decembrī miris, 22.decembrī apbedīts. Cēsu vietējās komandas atvaļinātais feldfēbelis Mārtiņš Rozenbergs Mārtiņa dēls, 51 gadu vecs . Nāves cēlonis – drudzis (от горячки).

LVVA, 232.f., 2.apr., 21.lieta, 91.lp. (Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareiztic. draudzes 1885.gada mirušo reģistrs, Nr.16)