CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Marie Neuman

Marie Neuman

1807 - 1867

19. decembrī mirusi un 22. decembrī apbedīta Marija Neimane, dzimusi Rīgā, 60 gadus veca, neprecējusies. Nāves cēlonis – aknu iekaisums (Leberentzundung).

LVVA, 235.f., 4.apr., 550.lieta, 17.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1867.g. mirušo reģistrs, Nr.24)