CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Margaretha Marnitz

Margaretha Marnitz

Dz. Praetorius

1762 - 1828

11.janvārī mirusi un 18.janvārī apbedīta pilsētas galvas atraitne Margarēta Sofija Marnica, dzim. Pretoriusa, 65 gadus, 4 mēnešus un 24 dienas veca.

LVVA, 235.f., 3.apr., 34.lieta, 206.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1828.g. mirušo reģistrs)

Vīrs

Michael Christoph Marnitz (1752-1812)