CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ludwig Heinrich Christoph von Bruckner

Ludwig Heinrich Christoph von Bruckner

1773 - 1840

14. janvārī desmitos priekšpusdienā miris un 18. janvārī pusdienlaikā apbedīts Cēsu apriņķa ārsts, Krievijas galma padomnieks Ludvigs Heinrihs Kristofs fon Brukners, dzimis Ebenharcā, Saksijā, 66 gadus un 5 mēnešus vecs, precējies. Nāves cēlonis – trieka. 7 gadus bija paralizēts.

LVVA, 235.f., 4.apr., 524.lieta, 9.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1840.g. mirušo reģistrs, Nr.6)

Studējis ķirurģijas institūtā Pēterburgā, 1787.g. ieguvis ārsta diplomu, 1792.g. kļuvis par Vidzemes 4. bataljona ārstu, kas vēlāk tika pārformēts par 8. jēgeru pulku. Kā ārsts ar pulku piedalījās kaujās Polijā. 1798.g. atvaļinājies, 1801.g. 20. novembrī kļuva par štāba ārstu. Kopš 1806.g. dzīvoja Cēsīs, 1813.g. 5. maijā stājās Cēsu pilsētas ārsta dienestā, 1823.g. viņam piešķīra kolēģijas asesora civildienesta pakāpi. Miris 1840.g. 14. janvārī pēc astoņus gadus ilgas slimošanas no atkārtotas triekas. Viņa dēls Johans fon Brukners (1806 – 1870), beidzis Cēsu apriņķa skolu un Tērbatas ģimnāziju, studēja medicīnu Tērbatas universitātē, bija asistents Tērbatas universitātes klīnikā, 1833.-1870.g. – Cēsu apriņķa ārsts.

Brennsohn I. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart - Mitau 1905, S.120

Atvaļināts Cēsu apriņķa ārsts, galma padomnieks Ludvigs Heinrihs Kristofs fon Brukners, 60 g. v., viņa sieva Karolīne Margarēta, dzimusi baronese fon Ikskila, 55 g. v. Viņu dēli Ludvigs Heinrihs, atvaļināts artilērijas virsleitnants, 32 g. v.; Johans Georgs, Cēsu apriņķa ārsts, 27 g. v.; Frīdrihs Leopolds, sapieru virsleitnants, 25 g. v.; Bogdans Konstantīns, Igaunijas Jēgeru pulka karodznieks, 22 g. v.; Vladimirs Konstantīns, gvardes kājnieku pulka kadets, 19 g. v. Viņu meita Karolīne Juliana Vilhelmīne, 30 g. v., 1822.g. precējusies ar sapieru kapteini Antonu fon Švānebahu.

LVVA, 199.f., 2.apr., 249.lieta, 15.lp. (Cēsu pilsētas literātu dvēseļu revīzijas akts, 1834.g.)