CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Louise Emilie Marie Streckeisen

Louise Emilie Marie Streckeisen

1857 - 1907

28. maijā 11os rītā Maskavā mirusi un 1. jūnijā apbedīta Luīze Emīlija Marija Štreheizena, dzim. Johova, dzimusi Berlīnē, 49 gadus un 7 mēnešus veca, atraitne. Nāves cēlonis – plaušu karsonis.

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 23.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1907.g. mirušo reģistrs, Nr.18)