CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Leontine Dorothea Tietjens

Leontine Dorothea Tietjens

1827 - 1844

11. jūnija vakarā mirusi un 16. jūnija pusdienlaikā apbedīta Leontīne Doroteja Tītjensa, drēbniekmeistara Magnusa Tītjensa un viņa sievas Karolīnas meita, dzimusi Cēsīs, 16 gadus veca. Nāves cēlonis – dilonis.

LVVA, 235.f., 4.apr., 528.lieta, 9.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1844.g. mirušo reģistrs, Nr.12)

Māsa

Rosalie Tietjens (1833-1838)