CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Latte Ansberg

Latte Ansberg

1839 - 1903

1. jūnijā 7os rītā mirusi un 4. jūnijā apbedīta Late Ansberga, dzimusi Starke, dzimusi Ēvelē, 64 gadus un 4 mēnešus veca, atraitne. Nāves cēlonis – nieru slimība (болезнь почек).

LVVA, 235.f., 14.apr., 41.lieta, 13.lp. (Cēsu pilsētas latviešu ev.-lut. draudzes 1903.g. mirušo reģistrs, Nr.20)