CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Konstantin Ringström

Konstantin Ringström

1892 - 1919

1892.gada 29.decembrī 11os vakarā dzimis, 1893.gada 28.februārī kristīts. Nr. 24. Konstantīns Johans Roberts Ringstrēms. Ev.-luter. vecāki: tirdzniecības valdes grāmatvedis Gothards Ditrihs Johans Ringstrēms un viņa sieve Doroteja Šarlote, dzim. Ēlerca.

LVVA, 1427. f., 4. apr., 31. lieta, 315.lp. (Rīgas ev.-luter. Sv. Pētera vācu draudzes 1893. gada dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.24)

Konstantīns Johans Roberts Ringštrēms (Konstantin Johann Robert Ringström, 1892–1919), dzimis Rīgā, neprecējies. Rīgas rotas brīvprātīgais, sagūstīts Inčukalna kaujas laikā 1918. gada 31. decembrī. Ar Cēsu apriņķa revolucionārā tribunāla 1919. gada 27. janvāra spriedumu notiesāts ar nāves sodu – nošaušanu, spriedums izpildīts 6. februārī Cēsīs. Pārapbedīts 1919. gada 3. septembrī Pētera baznīcas kapsētā Rīgā.

Tukuma muzeja pētnieces Intas Dišleres apkopota informācija (plānots publicēt 2024. gadā)