CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Klaudija Andersons

Klaudija Andersons

1915 - 1945

1945.gada 13.novembrī plkst. 5os mirusi, 1945.gada 17.novembrī apbedīta Pilsētas kapos. Andersons, Klaudija.

CM 106794, 32.lp (Cēsu ev. lut. draudzes mirušo un apbedīto reģistrs 1945.g., Nr.66)