CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Kathi Schatz

Kathi Schatz

1822 - 1857

20. novembrī mirusi un 27. novembrī apbedīta mācītāja sieva Katrīna Šaca, dzim. Girgensone, dzimusi Tērbatā, 36 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – gripa.

LVVA, 235.f., 4.apr., 518.lieta, 27.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1857.g. mirušo reģistrs, Nr.29)

Vīrs

Paul Emil Schatz (1807-1862)