CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Karlis Kaleksons

Karlis Kaleksons

1861 - 1935

Kārlis Kaleksons – muižas dārznieks Skultē.

Baltijas Vēstnesis, 10.11.1898

Kārlis Kaleksons – 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulka praporščiks.

latviesustrelniekusaraksts.lv

1935.gada 22.jūnijā, plkst. 1.30, miris, 1935.gada 25.jūnijā apbedīts Vācu kapos. Kaleksons, Kārlis, dārznieks. Dzimis 1861.gada 3. februārī. Vecāki – Kārlis un Kristine, dzim. Ridiņš. Miris Cēsīs, precējies. Nāves cēlonis – skleroze. Piezīme: Paziņojis Dubavs Ernests, znots.

CM 106793, 232.lp (Cēsu ev. lut. draudzes mirušo un apbedīto reģistrs 1935.g., Nr.39)

Bērns/i

Anna Lūcija Dubaus (1895-1949)