CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Karline Ozolin

Karline Ozolin

1849 - 1929

25.aprīlī salaulāti mājkalpotājs (Hausknecht ) Jēkabs Ozols (Jehkobs Ohsol) no Cēsu pilsētas ar Kalnamuižas muižnieku mājas meitu Karlīni Miķelsoni (Mikkelson).

LVVA, 235.f., 4.apr., 616.lieta, 23.lp. (Cēsu lauku latviešu 1882.g. laulāto reģistrs, Nr.23)

1929.gada 31.jūlijā, plkst. 13os, mirusi, 1929.gada 4.augustā apbedīta. Ozols, Karlīne, dz. Miķelsons. Dzimusi 1849.gada 8.novembrī v.st.. Mirusi Cēsīs, Palasta ielā, Grāveļa mājā. Atraitne, darba nespējīga. Nāves cēlonis – vecuma nespēks.

CM 106793, 112.lp (Cēsu ev. lut. draudzes mirušo un apbedīto reģistrs 1929.g., Nr.26)

Vīrs

Jēkabs Ozoliņš (1850-1894)