CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Karline Birnbaum

Karline Birnbaum

1855 - 1855

3.jūlijā 7os no rīta mirusi, 6.jūlijā apbedīta. Cēsu pilsēta, Karlīne Birnbaum (Karline Birnbaum), krodzinieka Pētera un Lienes meita. Dzimusi Cēsīs, 5 mēnešus vecs bērns. Nāves cēlonis – krampji (Krämpfe).

LVVA, 235.f., 4.apr., 588.lieta, 24.lp. (Cēsu ev.- luter. bazn. lauku latviešu draudzes 1855.g. mirušo reģistrs, Nr.98)