CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Karl Birnbaum

Karl Birnbaum

1853 - 1853

22.novembrī 12os pusdienā miris, 29.novembrī apbedīts. Cēsu pilsēta, Kārlis Ernsts Birnbaums (Kahrl Ernst Birnbaum), krodzinieka Pētera un Lienes dēls. Dzimis Cēsīs, 5½ mēnešus vecs bērns. Nāves cēlonis – iekaisums (Entzündung)

LVVA, 235.f., 4.apr., 586.lieta, 26.lp. (Cēsu ev.- luter. bazn. latviešu draudzes 1853.g. mirušo reģistrs, Nr.155)