CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Karl Alexander Adolphi

CPK_P-013-01

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, CM 116412

Karl Alexander Adolphi

1815 - 1874

17. aprīlī septiņos rītā miris un 21. aprīlī apbedīts Cēsu pilsētas ārsts, kolēģijas padomnieks Dr. Aleksis Adolfi, dzimis Pērnavā, 59 gadus un 8 mēnešus vecs, atraitnis. Nāves cēlonis – dilonis (Schwindsucht).

LVVA, 235.f., 4.apr., 557.lieta, 23.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1874.g. mirušo reģistrs, Nr.10)

Aleksis Heinrihs Karls Adolfi dzimis 1815. g. 13. augustā Tignicas muižā pie Pērnavas. Viņa tēvs bija lauksaimnieks, vēlāk kopā ar mācītāju Mecleru vadīja zēnu skolu Pērnavā. Tajā un vēlāk – Tērbatas ģimnāzijā A. Adolfi ieguva izglītību. 1833.-1840. g. viņš studēja medicīnu Tērbatas universitātē, vēlāk turpināja studijas Vīnē, Vircburgā un Berlīnē. Pēc atgriešanās dzimtenē strādāja par ārstu Arakstes muižā Rūjienas draudzē, Pērnavā, 1843.-1847. g. bija Lielstraupes draudzes ārsts, 1847.-1874. g. – Cēsu pilsētas ārsts. Pazīstams Baltijas dzejnieks. Miris Cēsīs, 1874. g. 17. aprīlī.

Brennsohn I. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart - Mitau 1905, S.80-81

Sieva

Nancy Eleonore Adolphi (1825-1855)

Ernestine Julie Adolphi (1829-1873)

Bērns/i

Eduard Adam Adolphi (1858-1929)

Louise Susanne Adolphi (1848-1934)