CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Kahrlis Martinson

Kahrlis Martinson

1855 - 1878

9.novembrī 7os no rīta miris, 12.novembrī apglabāts. Zeltkalna muižas Bērziņu saimnieka dēls Kārlis Martinsons. Dzimis Zeltkalnos (Seltakaln), 23½ gadus vecs, neprecējies. Nāves cēlonis – vispārējs organisma vājums (Auszehrung).

LVVA, 235.f., 4.apr., 612.lieta, 27.lp. (Cēsu lauku latviešu draudzes 1878.g. mirušo reģistrs, Nr.170)