CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Julius Behr

Julius Behr

1852 - 1864

1.janvārī miris, 5.janvārī apbedīts Jūlijs Frīdrihs Bērs (Julius Friedr. Bähr), podniekmeistara Oto Bēra (Otto. B.) un viņa sievas Elīzes (Elise) dēls. Dzimis Cēsīs, 12 gadus vecs. Nāves cēlonis – nervu drudzis (Nervenfieber)

LVVA, 235.f, 4.apr., 547.lieta, 17.lp.(Cēsu pilsētas vācu draudzes 1864.g. mirušo reģistrs, Nr.1)

30. novembrī 2os no rīta dzimis, 9.decembrī kristīts Jūlijs Frīdrihs Bērs (Julius Friedrich Baehr). Vecāki: podnieka zellis Oto Bērs (Otto Baehr) un viņa sieva, atraitne Plāmša (Plamsch), abi luterticīgi.

LVVA, 235.f., 4.apr., 535.lieta, 4.lp. (Cēsu vācu draudzes 1851. gada dzimušo un kristīto, Nr.18)

Tēvs

Otto Behr (1809-1879)

Māte

Elizabeth Behr (1816-1872)