CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Julie Schatz

Julie Schatz

1786 - 1865

1865.g. 28. decembrī mirusi un 1866.g. 3. janvārī apbedīta mācītāja atraitne Jūlija Šaca, dzim. Pesaroviusa, dzimusi Vidzemē, 79 ¼ gadus veca. Nāves cēlonis – asiņošana.

LVVA, 235.f., 4.apr., 549.lieta, 22.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev. lut. draudzes 1866.g. mirušo reģistrs, Nr.3)

Vīrs

Johann Elias Lorenz Schatz (1767-1847)

Bērns/i

Paul Emil Schatz (1807-1862)

Mathilde Luise Ehlers (1808-1857)