CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Julie Peterson

Julie Peterson

1812 - 1880

3. augustā mirusi Marija Jūlija Petersone, atraitne Bauere, dzim. Petersone, 68 gadus un 7 mēnešus veca, atraitne. Nāves cēlonis – marasms. Apbedīta 7. augustā.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 32.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1880.g. mirušo reģistrs, Nr.29)

Vīrs

Friedrich Peterson (1815-1856)

Bērns/i

Hugo Peterson (1837-1902)

Oscar Peterson (1839-1840)

Emil Peterson (1840-1891)

Rudolf Peterson (1843-1880)

Eugen Peterson (1845-1903)

Boris Peterson (1850-1891)