CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johanna von Grothuss

Johanna von Grothuss

1839 - 1840

24. aprīlī sešos vakarā pilsētā mirusi un 29. aprīļa pēcpusdienā apbedīta Johanna Vilhelmīne Emīlija, zemestiesas sekretāra Leonharda fon Grothūza un viņa sievas Henrietes, dzim. Uke, meita, dzimusi Cēsīs, 1 gadu veca. Nāves cēlonis – iekšķīgs iekaisums (Innere Entzundung).

LVVA, 235.f., 4.apr., 524.lieta, 9.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1840.g. mirušo reģistrs, Nr.17)

12.aprīlī pus 12os pusdienā dzimusi, 21.maijā kristīta Johanna Vilhelmīne Emīlija (Johanna Wilh. Emilie) fon Grothūza ( v. Grothuss), zemestiesas sekretāra un asesora Karla Leonharda (Carl Leonh.) fon Grothūza un viņa sievas Henrietes (Henr.), dzim. Uke, meita.

LVVA, 235.f., 4.apr., 523.lieta, 4.lp. (Cēsu vācu draudzes 1839. gada dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.19)

Tēvs

Carl Leonhard von Grothuss (1809-1847)

Māte

Henriette von Grothuss (1811-1843)

Brālis

Otto von Grothuss (1840-1841) Theophil von Grothuss (1837-1841)