CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johanna Schilling

Johanna Schilling

1808 - 1880

12. janvārī mirusi Anna Doroteja Šilinga, šķīrusies Dauderta (Daudert), dzim. [nesalasāms], 72 gadus veca, atraitne. Nāves cēlonis – nervu drudzis. Apbedīta 17. janvārī.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 19.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev. lut. draudzes 1880.g. mirušo reģistrs, Nr.4)

Vīrs

Richeard Schilling (1778-1859)

Bērns/i

Marie Schilling (1844-1854)