CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johanna Juliana Charlotte Klapper

Johanna Juliana Charlotte Klapper

1825 - 1851

13.decembrī 4os no rīta mirusi, 22.decembrī apbedīta. Johanna Šarlote Klapper, dzim. Palm, Ķenziņu muižas (Kensingshof) nomnieka Kārļa Klappera (Carl Klapper) sieva. Dzimusi Cēsīs, 26 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis - tuberkuloze (Auszehrung).

LVVA, 235.f., 2.apr 2453.lieta, 36.lp. (Salgales ev. luter. draudzes 1851.gada mirušo reģistrs, Nr.210)

27.decembrī salaulāti lauksaimnieks (der Landwirth) Karls Heinrihs Klappers (Carl Heinrich Klapper) un Johanna Juliana Palma.

LVVA, 235.f., 4.apr., 530.lieta, 6.lp. (Cēsu ev. luter. vācu draudzes 1846. gada laulāto reģistrs, Nr.7)