CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johann Theodor Apping

Johann Theodor Apping

1819 - 1899

6. septembrī 7:30 miris un 9. septembrī pusdienlaikā apbedīts muižas īpašnieks Johans Teodors Apings, dzimis Rubenē, 80 gadus un 6 mēnešus vecs, neprecējies. Nāves cēlonis – nieru slimība (от болезни почек).

LVVA, 235.f., 12.apr., 114.lieta, 13.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev.-lut. draudzes 1899.g. mirušo reģistrs, Nr.19)

1867. g. Zetlera muizu ar Kalnamuižu vairāksolīšanā par 30.550 rub. iegūst Theod. Appings.

Enzeliņš H. Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē, 1936, 107. lpp.

Rubenes (Papendorfs) skolas skolotāja Johana Dāvida Apinga (Johann David Apping) un viņa sievas Ģertrūdes dzim. Birkmanes (Gertraud geb. Birkmann) dēls Johans Teodors (Johann Theodor) dzimis 10.martā, kristīts 30.martā.

LVVA, 235.f., 5.apr., 15.lieta, 11.lp. (Rubenes vācu draudzes 1819.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.1)

Brālis

Julius Apping (1828-1901)

Carl Eduard Apping (1812-1880)

Māsa

Emilie Reuthe (1817-1898)