CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johann Gottlieb Petersenn

Johann Gottlieb Petersenn

1863 - 1864

6. decembrī miris un 10. decembrī apbedīts Johans Gotlībs, sekretāra Antona Petersena un viņa sievas Amālijas dēls, dzimis Cēsīs, 1 ¾ gadu vecs. Nāves cēlonis – smadzeņu slimība.

LVVA, 235.f., 4.apr., 547.lieta, 17.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1864.g. mirušo reģistrs, Nr.21)

Tēvs

Anton von Petersenn (1819-1890)

Māte

Amalie von Petersenn (1821-1900)