CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johann Friedrich Sadde

Johann Friedrich Sadde

1876 - 1878

1.janvārī 7os no rīta miris, 13,janvērī apbedīts. Pilsētas teritorija, Vēšarkalns (Wehscharkaln). Joh. Frid. Sadde, īpašnieka Pētera un viņa sieva Jūles dēls. Dzimis Vēšarkalnā, 1 gadu un ¼ mēnesi vecs bērns. Nāves cēlonis – krampji (Krämpfe)

LVVA, 235.f., 4.apr., 612.lieta, 22.lp. (Cēsu ev.luter. bazn. lauku latviešu draudzes 1878.g. mirušo reģistrs, Nr.1)

Brālis

Eduard Leopold Sadde (1868-1878)