CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johann Friedrich Gaehtgens

Johann Friedrich Gaehtgens

1832 - 1911

14. decembrī 12:05 miris un 19. decembrī apbedīts bijušais Cēsu apriņķa priekšnieks Johans Frīdrihs Gētgenss, dzimis Šternhofā, Vidzemes guberņā, 79 gadus un 5 mēnešus vecs, precējies. Nāves celonis – smadzeņu paralīze (парал. Мозга).

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 74.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1911.g. mirušo reģistrs, Nr.32)

Sieva

Lina Gaehtgens (1840-1918)