CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Johann Aidnik

Johann Aidnik

1847 - 1919

Kurpniekzellis Johans Aidniks, Mikela Aidnika (pareizticīgs) un viņa sievas Annas – abi miruši, dēls, kurš dzimis Kirumpejā (Kirrumpäh, Igaunijā) 1847.gadā, neprecējies, 23 gadus vecs, ar Idu Jakobsoni, Vilhelma Jakobsona un viņa sievas Edes (mirusi), meitu, kura dzimusi Dzelzavā 1837.g. 31.maijā, luterāne, neprecējusies, 33 gadus veca. Uzsaukti ev.lut. baznīcā 1870.g. 20.sept., 27.sept., 4.okt. Laulāti pareizticīgo baznīcā.

LVVA, 235.f., 4.apr., 553.lieta, 15.lp. (Cēsu pilsētas vācu draudzes 1870.g. saderināto, uzsaukto, laulāto reģistrs, Nr.13)

Sieva

Ida Aidnek (1837-1880)

Catharina Aidnik (1856-1919)

Bērns/i

Constantin Aidnik (1887-1888)

Adam Aidnik (1885-1889)

Edgar Aidnek (1884-1885)

Margarethe Aidnik (1890-1918)