CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Jahnis Zauze

Jahnis Zauze

1851 - 1869

13.martā miris, 20.martā apbedīts. Jānis Cauče (Zautsche), Jēkaba Cauče un viņa sievas Līzes dēls. Dzimis Cēsīs, 17 gadus un 7 mēnešus vecs, neprecējies. Nāves cēlonis – plaušu slimība (Lungenleiden)

LVVA, 235.f., 4.apr., 515.lieta, 342.lp. (Cēsu ev - luter. bazn. pilsētas latviešu draudzes 1869.g. mirušo reģistrs, Nr.13)

8.augustā 7os pēcpusdienā dzimis, 12. augustā kristīts. Cēsu pilsēta. Jānis Cauče (Jahnis Zautsche). Vecāki: strādnieks Jēkabs Cauče (Jehkabs Zautsche) un viņa sieva Līze (Lihse), luter.

LVVA, 235.f., 4.apr., 584.lieta, 8.lp. (Cēsu ev.-luter. bazn. pilsētas latviešu draudzes 1851.g. dzimušo un kristīto reģistrs, Nr.32)