CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Jahnis Maisiht

Jahnis Maisiht

1853 - 1853

5.maija vakarā miris, 10.maijā apbedīts. Pilsētas lazarete, Jānis Maizītis, slimnieku kopēja Mārča un Lienes dēls. Dzimis Cēsu pilsētā, 5 dienas vecs bērns. Nāves cēlonis – krampji (Krämpfe).

LVVA, 235. f.,4. apr., 586. lieta, 23.lp. (Cēsu ev.-luter. bazn. pilsētas latviešu draudzes 1853. gada mirušo reģistrs, Nr.52)