CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ida Karoline Rogenhagen

Ida Karoline Rogenhagen

1820 - 1909

1. janvārī pusdeviņos rītā mirusi un 4. janvārī apbedīta Ida Karolīne Rogenhāgena, dzimusi Cēsīs, 88 ½ gadus veca, neprecējusies. Nāves cēlonis – plaušu karsonis.

LVVA, 235.f., 15.apr., 676.lieta, 47.lp. (Cēsu pilsētas ev.-lut. vācu draudzes 1909.g. mirušo reģistrs, Nr.1)