CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Ida Aidnek

Ida Aidnek

1837 - 1880

29. septembrī mirusi Ida Aidnika (Aidnik), dzim. Jakobsone, 43 gadus veca, precējusies. Nāves cēlonis – asiņošana (Blutfluss). Apbedīta 5. oktobrī.

LVVA, 235.f., 7.apr., 89.lieta, 36.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev.-lut. draudzes 1880.g. mirušo reģistrs, Nr.31)

Vīrs

Johann Aidnik (1847-1919)