CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Henriette Leybold

Henriette Leybold

1787 - 1863

3. jūnijā mirusi un 7. jūnijā apbedīta rātskunga sieva Henriete Leibolda, atraitne Palma, dzim. Eisinga, dzimusi Vidzemē, 78 gadus veca, atraitne. Nāves cēlonis – tīfs.

LVVA, 235.f., 4.apr., 546.lieta, 11.lp. (Cēsu pilsētas vācu ev. lut. draudzes 1863.g. mirušo reģistrs, Nr.16)

Vīrs

Friedrich Gustav Leybold (1785-1854)