CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Helene Žukovs

Helene Žukovs

1856 - 1930

Nr.4097; [1920.gada] 29.martā; Žukov Helena Davida meita [..] dzimusi Baižkalna pag., Cēsu apriņķī 1856.gada 8.augustā, pareizticīga, [amats] saimniecība.

LVVA, 2042.f., 2. apr., 809.lieta, 10.lp.