CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Harry von Walter

Harry von Walter

1865 - 1937

1865.gada 30.decembrī dzimis, 2.februārī kristīts Karls Harijs fon Valters (Carl Harry von Walter). Tēvs: Johans Eduards Hermanis fon Valters (Johan Eduard Herrman von Walter), Ērģemes pils dzimtskungs; māte – Johanna Margarēte Elizabete, dzim. Krīdenere (Johanna Margaretha Elisabeth, dzim. Baronese Krüdener).

LLVA, 235.f., 4.apr., 842.lieta, 3.lp. (Ērģemes latviešu un vācu draudzes 1866.g. dzimušo un kristīto reģistrs)

Virsmežzinis Harijs Valters (Harry Walter) miris 1937. gada 10. martā Cēsīs, 71 gadu vecs.

Libausche Zeitung, 13.03.1937

Ļoti fragmentāros ziņojumus par klinšu ērgļa ligzdām Austrumu provincē papildinu ar sekojošiem datiem, par kuriem man jāpateicas brālēnam Harijam fon Valteram (Harry von Walter) (stud. zool. et rer. forest.), kurš žurnālā “Ornis” no autoritātēm tiek saukts par “ārkārtīgi uzticamu novērotāju”.

Baltische Monatsschrift, 01.01.1890