CĒSU PILSĒTAS KAPSĒTA

Kapsēta

 > 

Apbedītie

 > 

Gottfried Nagel

Gottfried Nagel

1760 - 1823

26. janvārī miris un 2. februārī apbedīts namnieks un ratniekmeistars Gotfrīds Nāgels, 62 gadus vecs.

LVVA, 235.f., 3.apr., 34.lieta, 202.lp. (Cēsu ev.-lut. vācu draudzes 1823.g. mirušo reģistrs)

Sieva

Marie Nagel (1765-1847)